Næringslivet i Fræna inviteres til orientering og debatt

«Kommunereformen – nye grenser, nye muligheter eller utfordringer?»
Tid og sted: Fræna Videregående skole 2.juni kl 19:00 – 21:00

Kommunereform-prosessen er i gang over det ganske land, og alle kommuner ble høsten 2014 invitert med. I tiden fram til valget i september 2015 skal vi arbeide med lokale prosesser, der informasjon, fakta-formidling og utredninger skal sikre best mulig beslutningsgrunnlag. Det skal legges vekt på stor grad av medvirkning i denne fasen. I 2016 skal kommunestyret fatte vedtak om framtidig kommunestruktur.

Hva så med Frænas næringsliv? Gjelder dette oss? Hva mener vi om dette?

Målene med kommunereformen er gode og likeverdige tjenester til innbyggerne, en helhetlig og samordnet samfunnsutvikling, kommuner som er økonomisk bærekraftige, og et styrket lokaldemokrati. Kommunene må være i stand til å håndtere nåtidens og framtidens utfordringer og oppgaver.

Som en del av prosessen ønsker vi å sette fokus på næringslivets behov og utfordringer sett i lys av en mulig kommunesammenslåing.

Hvordan ser næringene på endret kommunestruktur? Kan endret kommunestruktur gi nye muligheter? Vil det reise nye utfordringer og mulige trusler? Hvilken kunnskap trenger vi for å ivareta næringslivet sine interesser? Spørsmålene er mange, og viktige å belyse, og vi ønsker særlig å få næringslivet selv i tale i den prosessen vi skal gjennom.

Hit kommer:
Fylkesplansjef Ole Helge Haugen
ROR styreleder Torgeir Dahl
ROR daglig leder Britt Rakvåg Roald
Ordfører Nils Johan Gjendem
Rådmann Anders Skipnes
Kommuneplanlegger Linn Eidem Myrstad

«Dette er noe vi ønsker din deltagelse på» Vel møtt til en viktig næringsarena!

Påmelding
Firma:
Navn:
Adresse:
E-post:
*
Telefon:
Konferanse avgift kr 1000,- for dagpakke
Konferanse avgift pluss middag på Bryggjen kr 1300,-

Flere Nyheter

27.03.2017

Innhold: Deltakeren får en innføring i å utarbeidelse og bruk av forretningsplan som verktøy, i e...

Les mer
14.03.2017

Semac, HTL Electro og Serit IT Partner inviterer næringslivet i regionen til gratis seminar for å

Les mer
24.10.2016

Fræna Næringsforum inviterer deg til årets næringslivskonferanse - som skal gi deg en
«bit av Hust...

Les mer
26.09.2016

Årets matfestival lørdag 1.oktober 2016
KONSERT: Knut Marius Djupvik & Adrian Jørgensen kommer!!!

...
Les mer
17.06.2016

Målet med karrieredagene er at elevene skal bli kjent med næringslivet og få mulighet til å teste...

Les mer
05.10.2015

Fredag 16. oktober 2015 - 0930-15:00
Bud Museum

 

BLI MED OSS PÅ DET NYE REISELIVSEVENTYRET OG P...

Les mer

© 2013 | Fræna Næringsforum AS | E-post: post@fnf.as | Hjemmeside bedrift fra Mosoft : Web