Kulturaksen Ytre Fræna

Kulturbasert samfunns- og næringsutvikling i Fræna. Noen vil kalle det opplevelsesnæring og andre opplevelsesøkonomi. Opplevelsen av produktet blir stadig viktigere.


Vi kan ikke konkurrere på pris, men på unik natur, kultur og opplevelser. Besøkende og turister etterspør ofte mer en selve produktet, de ønsker en "hel pakke" og dette ønsker vi å legge til rette sammen med næringen selv. Kanskje skaper dette nye næringer i Fræna.

Prosjektleder: Harry Hestad, kultursjef Fræna kommune
Prosjektgruppe: Harry Hestad, Fræna Næringsforum: Ann Helen Rødal Dalheim, NTNU: Prof. Marek Jasinski, representant fra Bud Handelsforening: Ketil Pedersen (May Britt Helseth, vara) og representant fra Bjørnsund Leirskole: Erling Hustad.

Styringsgruppe: Aud Solveig Malmedal, Annild Viken, Harald Mahle og Palmer Sjåholm


Mål og bakgrunn for prosjektet
Hovedmålet for prosjektet er å utarbeide en helhetlig strategi, synergimekanismer og konkrete tiltak innenfor utvikling av kulturbaserte opplevelsesprodukter og kulturbaserte næringer i Fræna kommune. Prosjektets geografiske virkeområde er Ytre Fræna: Bjørnsund, Bud og Hustadvika.

Den vakre, majestetiske, mangfoldige og ofte drømmeaktige naturen har Fræna fått i “Guds gave”. Den særegne, tradisjonsrike og spennende lokale kulturen (en spesiell blanding av kyst og bondekultur) har ytre Fræna sin befolkning skapt selv gjennom flere tusen års bosetning og kulturutvikling noe som tallrike kulturminner fra steinalder, bronsealder, jernalder, middelalder og nyere tid vitner om. Det er bla ønsker og drømmer om nye spennende og meningsfylte aktiviteter og forskjellige typer opplevelser og om å kunne skaffe seg givende og kreativt arbeid som livsgrunnlag – særlig bland den yngre generasjon.

Ytre Fræna har et meget stort potensial innenfor utvikling av innovative kulturbaserte opplevelsesprodukter og kulturbasert næringsliv. Det eksisterer flere meget verdifulle aktiva (bla meget rik kulturarv, kunst- design- håndverksaktiviteter, fantastisk natur etc) og en del aktører innenfor kulturbaserte opplevelser og kulturbasert reiseliv, men eksisterende tilbud er meget fragmentert og en stor del av potensialet er fortsatt ubenyttet.

Prosjektets innhold er basert på observasjoner gjort i regionen i de siste årene. Behovet for å øke profesjonaliteten innenfor disse tema gjennom økt samarbeid aktører mellom, produktutvikling, aktivisering av synergieffekter samt om uutnyttet potensial som man ønsker å ta tak i.

Kulturbasert opplevelsesnæring er en del av begrepet Kreativ og Kulturbaserte Næringer (KKN- bla kunst, håndverk, design, media, arkitektur, opplevelsesturisme m.fl). KKN er faktisk det raskest voksende industri/næring på verdensbasis og tilbyr et bredt spekter av opplevelser i form av integrerte produktpakker med kreativ og kulturbasert innhold og tilhørende infrastruktur og logistikk på adekvat nivå (bla formidlingsrom, bespisning, overnatting, transport, utleie av utstyr, kvalifiserte guidetjenester mm). 

 

De fire konkrete tiltakene vi skal gå inn på er:

  1. Kapasitetsstudie – de ideologiske: hva har vi av kulturbaserte aktiva i dag? Hva trenger vi? Disse skal kartlegges, analyseres og systematiseres.
  2. Synergisamarbeid mellom Bjørnsund leirskole og Ergan kystmiljøsenter. Konseptet og strategien vil omfatte en del felles utviklingsmål, tett samarbeid og etablering av felles kulturbaserte tiltak.

    Bjørnsund Leirskole- en Nordisk Maritim Leirskole med overnattingskapasitet og med muligheter for å ta i mot studenter som vil gjøre forskning mm

  3. Videreutvikling av Kunstleia- konseptet som Fræna Næringsforum jobbet med for en stund tilbake. Organisere aktive kunst-håndverk-design utøvere i Fræna og konkretisere tiltak for utvikling.

  4. Feltstasjon for utforskning, og forskningsprosjekter som kan knyttes til Ergan. Tilrettelegging med nødvendig infrastruktur og service.

 

Prosjektet er nå i en foreløpig avslutningsfase. Vi vil i løpet av høsten 2013 legge frem en sluttrapport, der vi også peker på konkrete områder vi bør jobbe videre med ut i fra de fire delmålene. Med det nye Ergansenteret åpner det seg mange muligheter for å kunne iverksette flere av tiltakene.

 

Prosjektbilder

Alle Prosjekter

14.03.2011

Ønsker du å starte din egen bedrift? Har du en gründer i magen? Har du en god ide du ønsker å del...

Les mer
14.03.2011

Kulturbasert samfunns- og næringsutvikling i Fræna. Noen vil kalle det opplevelsesnæring og andre...

Les mer
14.03.2011

Fræna Næringsforum har siden 2008 driftet Elnesvågen Handelsforening. Denne foreningen er en medl...

Les mer
14.03.2011

Fræna Næringsforum handler om å skape rellasjoner for og sammen med næringslivet i Fræna. Vi ønsk...

Les mer
05.04.2011

I e frening i og de e i stolt over! Vi ønsker at alle freningene kan slå seg på brystkassa og si ...

Les mer

© 2013 | Fræna Næringsforum AS | E-post: post@fnf.as | Hjemmeside bedrift fra Mosoft : Web