Starte egen bedrift?

Ønsker du å starte din egen bedrift? Har du en gründer i magen? Har du en god ide du ønsker å dele med noen? Trenger du etablererveiledning? Ta kontakt med ditt nærmeste hoppidkontor. I Fræna kommune er det Fræna Næringsforum:

 

 

E-post: post@fnf.as

Fræna Næringsforum AS skal være et naturlig kontaktsted for personer som har ideer og tanker om bedriftsetablering. Vi ønsker å bidra til enda flere nyetableringer, gjerne unge kvinner er et fokus. Vi er med på å skape kontakt mellom ungdommer og næringslivet i Fræna.

Bakgrunn:
• Å drifte hoppid kontoret i Fræna og bidra som førstelinjekontakt er en avtale mellom Fræna Kommune, Innovasjon Norge og Møre og Romsdal fylke.
• Fræna Næringsforum og Ungdomsskolene i Fræna kommunen og etablerte Gründercamp fra 2007.
• Elnesvågen Handelsforening er driftet av Fræna Næringsforum
Tiltak og aktiviteter:
• hoppid.no. Bistå etablerere i en oppstartsprosess, arrangere kurs og sammenkomster for etablerere, jobbe for etablering av Gründergruppe av etablerere.
• Gründercamp. Faglig påfyll lærere, gründercamp med kommunefinale i februar hvert år i Frænahallen
• Fræna næringshage. Organisere Fræna Næringshage.

Klikk her for Kurskalender  

Om hoppid.no
Møre og Romsdal fylke og Innovasjon Norge står bak hoppid.no.
hoppid.no er eit 4-årig program for entreprenørskap, med ei årleg økonomisk ramme på om lag fem millionar kroner.
Hovudmålet er fleire og betre etableringar, og vi satsar breitt for å auke tilfang og mangfald - og samstundes vil vi ha ei satsing på kvalitet og vekst.

Under følgjer oversikt over kurs som vil bli arrangert i hoppid.no-regi. For mange av desse kursa er dato og kursstad fastsett. For nokre få kurs er dato og kursstad enno ikkje endeleg avklart. Sjå også skisse over kva kurs som kan passe i forhold til kva fase etableraren er i. Generelt for alle kursa er målgruppa gründera og nyetablerte bedrifter (0-5 år).

På nettsidene til Møre og Romsdal fylke finnes ytterligere informasjon.

Alle Prosjekter

14.03.2011

Ønsker du å starte din egen bedrift? Har du en gründer i magen? Har du en god ide du ønsker å del...

Les mer
14.03.2011

Kulturbasert samfunns- og næringsutvikling i Fræna. Noen vil kalle det opplevelsesnæring og andre...

Les mer
14.03.2011

Fræna Næringsforum har siden 2008 driftet Elnesvågen Handelsforening. Denne foreningen er en medl...

Les mer
14.03.2011

Fræna Næringsforum handler om å skape rellasjoner for og sammen med næringslivet i Fræna. Vi ønsk...

Les mer
05.04.2011

I e frening i og de e i stolt over! Vi ønsker at alle freningene kan slå seg på brystkassa og si ...

Les mer

© 2013 | Fræna Næringsforum AS | E-post: post@fnf.as | Hjemmeside bedrift fra Mosoft : Web